159
Terug naar overzicht

Infectiepreventie bij veel instellingen nog steeds niet op orde

08.11.18
Veel verpleeghuizen hadden de infectiepreventie en/ of het antibioticabeleid niet op orde. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die een aantal instellingen bezocht waar dit niet vast werd getoetst. De dienst zag dat het bij achttien van de negentien (!!) bezochte instellingen niet in orde was en verplichtte die tot een plan van aanpak.

''Infecties met resistente bacteriën vormen een grote bedreiging voor kwetsbare mensen, zoals de bewoners van verpleeghuizen. Daarom is het cruciaal dat verpleeghuizen de juiste maatregelen nemen”, aldus de inspectie, die onderzoek deed van oktober 2017 tot mei 2018.

Goede infectiepreventie vraagt om prioriteit

''Goede infectiepreventie en een effectief antibioticabeleid vragen om een bedrijfscultuur waar deze thema’s prioriteit krijgen. De specialist ouderengeneeskunde is hierbij verantwoordelijk voor een beleid dat ervoor zorgt dat de verplegenden en verzorgenden goed weten wat ze moeten doen om veilige zorg te leveren. Bestuurders hebben als taak om rond deze thema’s deskundigheidsbevordering en scholing te stimuleren”, benadrukt de inspectie.

Meldpunt Uitbraken Infectieziekten

Via het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten (MUIZ) melden zorgverleners elkaar digitaal welke besmettelijke ziektes of virussen in een ziekenhuis of verzorgingstehuis heersen. Doordat de informatie realtime beschikbaar is, kunnen zorginstellingen preventieve maatregelen treffen en worden er minder mensen ziek.

''Overal in het land wordt de urgentie gevoeld om samen te werken aan infectiepreventie en de bestrijding van infectieziekten en antibioticaresistentie”, zegt Jan Groot van de GGD Rotterdam-Rijnmond. In Zuid-Holland doen al 200 zorginstellingen mee.

 

Bron: Service Management

 

Contact:

VerkoopBinnendienst

Hoofdkantoor Zaandam

Pieter Lieftinckweg 30
1505HX Zaandam
Nederland
Tel.: 
075 650 40 30
Mail: 
verkoop@hazet.igefa.nl