159
Terug naar overzicht

INPACS speelt in op duurzame toekomst

14.03.18
In 2016 heeft INPACS succesvol deelgenomen aan het broeikasuitstoot reductieprogramma van de non-profit organisatie Climate Without Borders, een organisatie actief in meer dan 100 landen, gericht op het aanpakken van klimaatverstoringen. INPACS zoekt constant naar dit soort manieren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en heeft in 2017 haar certificering voor koolstofneutraliteit succesvol weten te verlengen.

Hernieuwd Certificaat
In 2017 heeft INPACS haar certificering voor koolstofneutraliteit weten te verlengen dankzij de aankoop van Voluntary Emission Reductions (VER / vrijwillige uitstootreducties). Dit is een onderdeel van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen de organisatie van INPACS met als doel het verhogen van het bewustzijn en rekening houden met de invloed die de bedrijfsprocessen van INPACS hebben op het milieu. Het bedrijf compenseert de in 2016 gegenereerde broeikasgasuitstoot door het investeren van VER-credits in efficiënte kookstellen in Oeganda. 

Deelname Gold Standard programma
Door deel te nemen aan het Gold Standard programma is INPACS niet alleen bezig een klimaatneutraal bedrijf te zijn, maar ook sociale projecten in Oeganda te financieren. De zogeheten VER-credits zijn, zoals hierboven beschreven staat, geïnvesteerd in efficiënte kookstellen in Oegandese gemeenschappen. VERs zijn Voluntary Emission Reductions credits. (vrijwillige uitstootreductie-credits), die worden gecreëerd voor vermeden emissies uit duurzame projecten die voldoen aan een vrijwillig ontwikkelde standaard. Dankzij deze investeringen wordt jaarlijks meer dan 140.000 ton houtskool en brandhout bespaard en ook de druk op de Oegandese bossen drastisch verlaagd. 

Kostenbesparing en efficiëntieverhoging

Juliet, woonachtig in een huishouden bestaande uit 15 personen, liet weten dat de nieuwe kookstellen brandstof besparen, snel koken en veilig zijn voor de kinderen.

''Eerst gebruikte ik een kookstel gemaakt van een autoband. Dagelijks gaf ik ongeveer €1,40 uit aan houtskool, maar tegenwoordig slechts €0,28. Met de besparingen betaal ik schoolgeld en de huur.''

Duidelijk signaal naar partners 

José Del Pino, CEO van INPACS had hierover het volgende te zeggen:

''Dit initiatief is een onderdeel van de duurzame aanpak van INPACS en een duidelijk signaal naar al onze partners. Als een groep van familiebedrijven is het onze fundamentele plicht bezig te zijn met sociale ondersteuningsprogramma's en continu het bewustzijn te verhogen wat betreft de belangrijkheid van het actief stappen nemen naar een duurzame toekomst.''